“นครพนม สสจ. คัดกรองสนามบิน 67 คน 20 นาที แนะกรอกประวัติผ่าน App Line เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

“นครพนม สสจ. คัดกรองสนามบิน 67 คน 20 นาที
แนะกรอกประวัติผ่าน App Line เพื่อความสะดวกและรวดเร็ววันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. ที่ท่าอากาศยานนครพนม นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมทีมงานบุคลากรทางการแพทย์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม บูรณาการปฏิบัติการร่วมกับบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าอุเทน ท่าอากาศยานนครพนมและเจ้าหน้าที่สายการบินแอร์เอเชีย ตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาเข้า วันที่ 22 ของการเปิดให้บริการสายการบิน โดยเที่ยวบิน FD-3398 สู่สนาม เวลา 09.10 น. มีผู้โดยสาร จำนวน 67 คน ผู้โดยสารกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนแจ้งประวัติบันทึกข้อมูลผ่าน App Line จำนวน 29 คน กรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม 38 คน ใช้เวลาดำเนินการ 20 นาที ผลการประเมิน มีเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) 2 คน ไม่บันทึกข้อมูล 4 คน บันทึกไม่สมบูรณ์ 6 คน ด้วยเหตุผลไม่สะดวกในการบันทึกข้อมูลผ่าน App Line หรือกรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ และมีเวลาในกรอกน้อย จึงทำให้ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูล โดยหลังปฏิบัติการตรวจคัดกรองทีมงานสาธารณสุขได้มีการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR) เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพในครั้งต่อไปทั้งนี้ จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ขอประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่จะเดินทางโดยสายการบินมาจังหวัดนครพนม ให้กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนแจ้งประวัติบันทึกข้อมูลผ่าน App Line ตาม QR-code ย้ำต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามขั้นตอน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว หรือกรอกแบบฟอร์มก่อนขึ้นเครื่องหรือขณะอยู่บนเครื่อง พร้อมเตรียมบัตรประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ จะทำให้การคัดกรองสะดวกและรวดเร็วขึ้นภาพ/ข่าว ปัญญา สสจ. เทพพนม รายงาน

%d bloggers like this: