ปทุมธานีม.นอร์ทกรุงเทพร่วมSBAC แจกข้าวกล่องฝีมือเชฟจากัวร์ Top Chef Thailand 2

ปทุมธานีม.นอร์ทกรุงเทพร่วมSBAC แจกข้าวกล่องฝีมือเชฟจากัวร์ Top Chef Thailand 2
ที่มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ร่วมในโครงการ “มอบอาหารน้ำใจ Food for You” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพและวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ-เอสแบค สะพานใหม่ เพื่อส่งต่อความห่วงใยและต้องการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สูญเสียรายได้จากการประกอบอาชีพหรืออยู่ในสถานะตกงาน เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านการดำเนินชีวิตและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน พร้อมส่งต่อมื้ออาหารสุขภาพดี จำนวนทั้งสิ้น 2,000 กล่อง ตลอดโครงการ ไปยังพี่น้องประชาชนละแวกซอยพหลโยธิน 52 เขตสายไหม และต.บึงยี่โถ จ.ปทุมธานี เพื่อเติมพลังงานทางกายและเสริมกำลังใจในการดำเนินชีวิต ให้พร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ต่อไป
โครงการมอบอาหารน้ำใจ Food for You ร่วมแบ่งปันอาหารมื้อสำคัญเพื่อสุขภาพในครั้งนี้ จัดทำเป็นเมนู “มักกะโรนีซอสไก่มะเขือเทศ” และ “ข้าวหอมมะลิไก่ย่างตะไคร้” ปรุงสดใหม่จากเตาโดย “เชฟจากัวร์” Top Chef Thailand 2 ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมกับนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการบริการและการประกอบอาหาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย นอร์ทกรุงเทพ และนักศึกษาสาขาการโรงแรมและสาขาเชฟอาหารนานาชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ-เอสแบค สะพานใหม่ รวมถึงขนมต่าง ๆ เอาใจเด็ก ๆ เพื่อส่งต่อความอร่อยและร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังใจในการตอบแทนสิ่งดี ๆ ต่อสังคม โดยโครงการมอบอาหาร Food for You จะจัดแจกอาหารกลางวันเป็นประจำวันละ 200 กล่อง ครั้งต่อไปในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (คลอง 3) จ.ปทุมธานี เวลา 11.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ร่วมในโครงการ “มอบอาหารน้ำใจ Food for You” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพและวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ-เอสแบค สะพานใหม่ เพื่อส่งต่อความห่วงใยและต้องการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สูญเสียรายได้จากการประกอบอาชีพหรืออยู่ในสถานะตกงาน เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านการดำเนินชีวิตและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน พร้อมส่งต่อมื้ออาหารสุขภาพดี จำนวนทั้งสิ้น 2,000 กล่อง ตลอดโครงการ ไปยังพี่น้องประชาชนละแวกซอยพหลโยธิน 52 เขตสายไหม และต.บึงยี่โถ จ.ปทุมธานี เพื่อเติมพลังงานทางกายและเสริมกำลังใจในการดำเนินชีวิต ให้พร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ต่อไปอนันต์ปทุมธานี

%d bloggers like this: