มูลนิธิหลวงปูสรวงทำบุญตักบาตรเปิดตลาดบายตึ๊กเจียวัดไพรพัฒนา สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและพุทธศาสานิกชนที่เดินทางไปนมัสการกราบไหว้ขอพรจากสรีระหลวงปู่สรวง ได้เที่ยวชมและซื้อสินค้าจากตลาดบายตึ๊กเจีย วัดไพรพัฒนา

มูลนิธิหลวงปูสรวงทำบุญตักบาตรเปิดตลาดบายตึ๊กเจียวัดไพรพัฒนา สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและพุทธศาสานิกชนที่เดินทางไปนมัสการกราบไหว้ขอพรจากสรีระหลวงปู่สรวง ได้เที่ยวชมและซื้อสินค้าจากตลาดบายตึ๊กเจีย วัดไพรพัฒนาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ที่ตลาดบายตึ๊กเจียวัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าอำเภอภูสิงห์(ธ) ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา ได้เป็นประธานทำบุญตักบาตรเปิดตลาดบายตึ๊กเจียวัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ โดยมีนายบูญชู ดาห์บุด อดีตวัฒนธรรมอำเภอภูสิงห์ นายปรเมษฐ์ ศรีบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา และนายบุญมี เสนคราม กำนันตำบลไพรพัฒนา นำแม่ค้าตลาดบายตึ๊กเจียวัดไพรพัฒนา และประชาชนในเขตตำบลไพรพัฒนา ร่วมทำบุญตักบาตรเปิดตลาดบายตึ๊กเจียวัดไพรพัฒนา ทั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลสร้างขวัญกำลังใจให้แก่แม่ค้าที่ทำการค้าขายในตลาดบายตึ๊กเจียวัดไพรพัฒนา และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวและพุทธศาสานิกชนที่เดินทางไปนมัสการกราบไหว้ขอพรจากสรีระหลวงปู่สรวง ได้เที่ยวชมและซื้อสินค้าจากตลาดบายตึ๊กเจียวัดไพรพัฒนา ต่อไป
หลังจากนั้น พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าอำเภอภูสิงห์(ธ) ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ได้เดินทางไปที่บ้านโคกชาด หมู่ที่ 7 ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ มอบรถเข็นล้อเลื่อน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสดให้แก่เด็กชายชัยวัฒน์ บุเงิน อายุ 14 ปี ที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนขับรถจักรยานยนต์ชนป้ายหมู่บ้าน ขาหัก เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เป็นการช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน และเพื่อให้เด็กชายชัยวัฒน์ บุเงิน ได้ดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุขต่อไปข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ

%d bloggers like this: