ราชบุรี – มทบ.16 รับซื้อมังคุดช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชน

ราชบุรี – มทบ.16 รับซื้อมังคุดช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนมทบ.16 รับซื้อมังคุดจากเกษตรกรจำนวน 700 กิโลกรัม ในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดได้รับผลกระทบจากโควิด-19วันที่ 21 พ.ค.63 ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ร่วมใจ มทบ.16 อ.เมือง จ.ราชบุรี พลตรี นิธิศ เปลี่ยนปาน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 ผอ.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ.16 ได้นำมังคุด 700 กิโลกรัม ที่ได้รับซื้อจากเกษตรกรผู้ปลูกคุดที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 มอบให้กำลังพลของหน่วยขึ้นตรง มทบ.16 และประชาชนในเขตพื้นที่ชุมชนรอบค่าย มทบ.16 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดและประชาชน ที่ได้รับความผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของกองทัพบก ที่ต้องการสนับสนุนกระทรวงพาณิชย์และคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดที่ไม่สามารถระบายผลผลิตได้ โดยในช่วงวันที่ 15-31 พ.ค.63 เป็นช่วงเก็บเกี่ยวมังคุดในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งมีผลผลิตเป็นจำนวนมาก ประกอบกับในสถานการณ์ปัจจุบันมีข้อจำกัดในการขนส่งมังคุดเพื่อส่งออกขายไปยังต่างประเทศ จึงส่งผลให้มียอดมังคุดตกค้างภายในตลาดเป็นจำนวนมาก โดยในส่วนของกองทัพบกพิจารณาแล้วเห็นควรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของประเทศ ในการให้การสนับสนุนรับซื้อมังคุดจำนวน 50 ตัน จากเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกสำหรับในส่วนของ มทบ.16 ดำเนินการรับซื้อมังคุดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 700 กิโลกรัม เพื่อแจกจ่ายให้กับกำลังพลได้รับประทานและมอบให้กับผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ชุมชนรอบค่าย มทบ.16 ถือเป็นการช่วยเหลือทั้งเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดและประชาชนที่ได้รับความเดือดในช่วงวิกฤตโควิด-19สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

%d bloggers like this: