ผวจ.สุราษฎร์ธานีเปิดโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และตลาดน้ำประชารัฐ (บวร On Tour)

วันอาทิตย์​ที่​ 24 พฤษภาคม​ 2563​ ณ บริเวณริมน้ำวัดบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวทุย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และตลาดน้ำประชารัฐ (บวร On Tour) พร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พ่อค้า แม่ค้า ประชาชน และสื่อมวลชนลงพิ้นที่ในวันนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 22,540 ชุมชน สำหรับวัดบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี หนึ่งในโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นหรือเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีความยั่งยืนตามรอยศาสตร์พระราชา ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการฟื้นฟูและสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้แก่ประชาชน โดยนำทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นทั้งภูมิสังคม ภูมิปัญญา และภูมิทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น มาต่อยอดเพื่อให้เกิดคุณค่าและคุณค่าอย่างสร้างสรรค์ โดยมีผู้นำพลัง “บวร” เป็นแกนนำ ประชาชนในชุมชนคุณธรรมมีส่วนร่วม เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนและการพัฒนาในการท่องเที่ยวของประชาชนในชุมชน ซึ่งจะเป็นกระแสการท่องเที่ยวในปัจจุบัน และอนาคตอันใกล้ และสร้างความเข้มแข็งแก่ระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนตามรอยศาสตร์พระราชา ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้คัดเลือกชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นชุมชนนำร่อง และเป็นกรณีตัวอย่างให้กับชุมชนคุณธรรมฯ อื่นๆ ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).

หัวหน้า​ศูนย์ข่าว​ เรื่อง​จริง​ผ่าน​เลนส์​ สุราษฎร์​ธานี​ / รายงาน

คุณ​สุทธิ​ชาติ​ ร​ั​ชชะ

สถานีวิทยุ​กระจาย​เสียง​ แฮปปี้​เวฟ​ เรดิโอ

FM​ 90.25​ MHz. , FM 93.75​ MHz. ,
FM​ 94.50​ MHz. สุราษฎร์​ธานี​

%d bloggers like this: