สิงห์พิทักษ์เมืองสระแก้ว กวาดล้างจับกุมผู้เกี่ยวข้องยาเสพติดทั้งคนเขมรและคนไทยรวม 14 ราย ของกลางยาไอซ์ ยาบ้า ใบกระท่อม จำนวนมาก

สิงห์พิทักษ์เมืองสระแก้ว กวาดล้างจับกุมผู้เกี่ยวข้องยาเสพติดทั้งคนเขมรและคนไทยรวม 14 ราย ของกลางยาไอซ์ ยาบ้า ใบกระท่อม จำนวนมาก
ภายใต้นโยบายป้องกันปราบปรามยาเสพติด ของนายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 นายณัฏฐพงศ์ สุขวิศิฏฐ์ นายอำเภอเมืองสระแก้ว สั่งการให้นายราเยส ราย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง นายบุรินทร์. ล่วงเขต ป้องกันอำเภอเมืองสระแก้ว นำชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง เมืองสระแก้วชุด(สิงห์พิทักษ์เมืองสระแก้ว) สนธิกำลังร่วมตม.สระแก้ว.,นปส.สระแก้ว,ตชด.21 ดำเนินการกวาดล้าง ปราบปราบยาเสพติดในพื้นที่เขตเมืองสระแก้ว
ผลการปฏิบัติ จับกุมผู้กระทำความผิด ดังนี้คดีที่1 จับเขมร2รายคนไทย1รายร่วมกันขายยาไอซ์
ผตห.ที่ 1 นายรอม บุญเล็ด อายุ 36 ปี บ้านประเจียนทม ตำบลผะสาดกันดาล อ.ปอยเปต จ.บันเตียนเมียนเจย
ผตห.ที่ 2 นายชารม ริด อยู่บ้านกิโลสาม ตำบลสันติเพียบ อ.สำเภาลูน จ.พระตะบอง
ผตห.ที่ 3 นายวิฑูรย์ พานิชไทย อายุ 36 บ้านเลขที่ 66/1 ซอยเทศบาล12 ตำบลสระแก้ว อำเภอสระแก้ว
– ความผิดในข้อกล่าวหา เป็นผู้เสพ /เป็นผู้ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ (ยาไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน)ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยผิดกฎหมาย
– ของกลาง
– ยาไอซ์ จำนวน 0.54กรัมคดีที่ 2
ผตห. นายดาว สิงห์กัน อายุ 44 ปี บ้านเลขที่31 หมู่ที่ 4 ตำบลสระขวัญ
– ในข้อกล่าวหา เป็นผู้เสพ /มียาเสพติดประเภทที่ 1 (ยาบ้าและยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฏหมาย
/เป็นผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษ
– ของกลาง
– ยาไอซ์ 7 ถุง จำนวน 1.72 กรัม
– ยาบ้าจำนวน 44 เม็ดคดีที่ 3.
ผตห. นางวนิดา ศรีพันธ์ หรือแน็ท อายุ 21 ปี บ้านเลขที่118 ม.2 ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว
– ในข้อกล่าวหา เสพ/เป็นผู้มียาเสพติดประเภทที่ ๑ (ยาบ้า หรือเมทแอมเฟตามมีน) ไว้ในครอบครอง โดยผิดกฎหมาย
– ของกลาง
– ยาบ้า จำนวน 14 เม็ดคดีที่ 4
ผตห.นายเจษฏา ฆ้องบัวพา อายุ 46 ปี บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 15 ตำบลโคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว
– ของกลาง
– ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีนจำนวน 1 เม็ด
ในข้อกล่าวหา เสพ/เป็นผู้มียาเสพติดประเภทที่ ๑ (ยาบ้า หรือเมทแอมเฟตามมีน) ไว้ในครอบครอง โดยผิดกฎหมายจับกุม 3 เครื่อข่ายใบกระท่อมในพื้นที่ตำบลสระขวัญ รวมของกลางใบกระท่อมกว่าพันใบคดีที่ 5
ผตห.นายเตชินท์ ชัยรักษา หรือ ต๋อย น้ำชับ อายุ 26 ปี 85 ม.1 ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว พร้อม
– ของกลาง
– ใบพืชกระท่อมสด (ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ) จำนวน 90 ใบคดีที่ 6
ผตห.นายธนโชค เบ้าเดช หรือ ฟลุ๊ค น้ำชับ อายุ 18 ปี 62 ม.21 ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว พร้อม
– ของกลาง
– ใบพืชกระท่อมสด (ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ) จำนวน 472 ใบคดีที่ 7
ผตห.นายเอกพงษ์ สิงห์ทะยม เบ้าเดช หรือ “พงษ์ ใบโต” อายุ 19 ปี 87 ม.17 ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว พร้อม
– ของกลาง
– ใบพืชกระท่อมสด (ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ) จำนวน 425ใบนำตัวผู้เสพยาเสพติด เข้ารับการบำบัดจำนวน 4 ราย แบ่งเป็นจากนั้นชุดจับกุมได้นำของกลางพร้อมผู้ต้องหา ส่งพนักงานสอบสวน ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ ดำเนินคดีต่อไป

%d bloggers like this: