อุบลฯ ไม่พบผู้ติดเชื้อฯ เป็นวันที่ 49 เตือนปชช.ระวังไข้เลือดออก

อุบลฯ ไม่พบผู้ติดเชื้อฯ เป็นวันที่ 49 เตือนปชช.ระวังไข้เลือดออก
วันนี้ ( 24 พ.ค.63 ) ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ติดตามสถานการณ์การควบคุมและป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 โดยมีนายอำเภอ และผู้แทนทุกอำเภอร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล ซึ่งในวันนี้จังหวัดอุบลราชธานีไม่พบผู้ป่วยติดเชื้ออย่างต่อเนื่องเป็นวันที่สี่สิบเก้าแล้ว โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้มีข้อสั่งการให้ทุกอำเภอยังคงถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับมาตรการควบคุมโรค หลังมีมาตรการผ่อนคลายเพิ่มเติม ดูแลบริหารจัดการตู้ปันสุขในพื้นที่ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกอำเภอมีมาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก เชิญชวนประชาชนร่วมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ปฏิบัติตามหลัก 5 ป ด้วยการปิดภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด ปล่อยปลากินลูกน้ำ เปลี่ยนน้ำในภาชนะทุก 7 วัน ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ พร้อมทั้งแจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองในช่วงฤดูฝนด้วยกิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

%d bloggers like this: