“เลขาธิการ กช. ย้ำ การจัดการศึกษานอกระบบต้องขออนุญาตจาก สช. หากฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย!!

ดร.อรรถพล ตรึกตรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)กล่าวถึงมหาวิทยา ลัยของรัฐ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐ ที่กำลังดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น ในลักษณะของการศึกษานอกระบบนั้น ว่า ขณะนี้ สช.ได้ทำหนังสือไปยัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ว่า ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐ สามารถจัดการศึกษาในรูปแบบนี้ได้ แต่หากเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ต้องการจัดการการศึกษาในรูปแบบหลักสูตรนอกระบบนั้น ต้องขออนุญาตจาก สช.โดยต้องยื่นขออนุญาตการจัดตั้งตามกฎหมาย หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งหากใครต้องการเปิดหรือจัดตั้งทาง สช. ก็ไม่ขัดข้อง แต่ สช.จะต้องดูแล และควบคุมการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน

ซึ่งในขณะนี้ได้รับการร้องเรียนจากโรงเรียนนอกระบบว่า มีการเปิดสอนในลักษณะนี้ โดยที่ไม่มีการขออนุญาตเกิดขึ้น เหมือนไปแย่งกันทำงาน ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อโรงเรียนนอกระบบเป็นอย่างมากจึงได้แจ้งเรื่องนี้เข้ามาให้ สช.ทราบ โดย สช.ได้ดำเนินการแตั้งคณะทำงานเพื่อลงพื้นที่สุ่มตรวจโรงเรียนเถื่อน และจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ดร.อรรถพล กล่าว!!

%d bloggers like this: