จังหวัดสุราษฎร์ธานีปล่อยขบวนรถ Army delivery นำข้าวกล่องจากโรงครัวประจำจังหวัดไปแจกจ่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

วัน​พุธ​ที่​ 27 พฤษภาคม​ 2563​ ที่หน้าอาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาบูรณาการจัดอาหารประกอบเลี้ยงโรงครัวประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชนในพื้นที่ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป้าหมายเป็นครอบครัวที่มีกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ เด็กแรกเกิด ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และครอบครัวที่มีผู้เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงและถูกแยกกักโรค/กันกันโรค ในเขตชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยในแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่ประจำโรงครัว ประกอบด้วย กำลังพล มทบ.45 ฝ่ายปกครอง อส. และจิตอาสา 904

ในการนี้ นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ขบวนรถจักรยานยนต์ Army delivery จากมณฑลทหารบกที่ 45 กรมทหารราบที่ 25 และตำรวจ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี กว่า 20 คัน เคลื่อนขบวนออกจากศาลากลางจังหวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงครัว นำข้าวกล่องจำนวน 500 ชุด พร้อมน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ที่เป็นกลุ่มเปาะบาง ได้แก่ ครอบครัวผู้สูงอายุและเด็กแรกเกิด/ ครอบครัวที่มีผู้พิการหรือผู้ป่วยติดเตียง และเป็นครอบครัวที่มีผู้เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยง และต้องกักตัวในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เข้าตรวจดูความเรียบร้อย พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในรถโรงครัวเคลื่อนที่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมณฑลทหารบกที่ 45 และได้เข้าไปช่วยปรุงอาหารในครั้งนี้ด้วย รวมถึงเป็นตัวแทนในการรับมอบของสนับสนุนทั้งข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องครัว และวัตถุดิบต่างๆ ที่จะใช้ประกอบอาหาร จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่นำมาบริจาคกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งโรงครัวประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2563 แต่หากสถานการณ์ COVID-19 ยังไม่คลี่คลาย ก็จะขยายระยะเวลาในการจัดตั้งโรงครัว เพื่อทำอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไป.

หัวหน้า​ศูนย์ข่าว​ เรื่อง​จริง​ผ่าน​เลนส์​ สุราษฎร์​ธานี​ / รายงาน

คุณ​สุทธิ​ชาติ​ ร​ั​ชชะ

สถานีวิทยุ​กระจาย​เสียง​ แฮปปี้​เวฟ​ เรดิโอ

FM​ 90.25​ MHz. , FM 93.75​ MHz. ,
FM​ 94.50​ MHz. สุราษฎร์​ธานี​

%d bloggers like this: