รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เเละ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) เตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ รุ่นที่ ๕/๖๓ ภาค ๔ ณ.ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เเละ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) เตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ รุ่นที่ ๕/๖๓ ภาค ๔ ณ.ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช.

สืบเนื่องเมื่อ วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:30 น. โดยมี พันเอกอนุสรณ์ โออุไร รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๔ เป็นประธานในการประชุม ณ.ห้องประชุม (กอ.รมน.) จังหวัด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช..

ทั้งนี้การประชุมวันนี้มี นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เเละ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก โดยในการประชุมวันนี้เป็นการประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ (VTC)

เบื้องต้น​การประชุม​วันนี้​เพื่อหารือและเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ ๕/๖๓ ภาค ๔..


( เนื้อข่าว​ )​
ธีรพล ปลื้ม​ถนอม​ รายงาน

%d bloggers like this: