ตรวจประเมิน การไฟฟ้าฯ อำเภอเขื่องใน เพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานฯ

ตรวจประเมิน การไฟฟ้าฯ อำเภอเขื่องใน เพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานฯ
วันนี้ ( 29 พ.ค.63 ) พันตำรวจโท พงศ์อินทร์ อินทรขาว ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้สมัคร เพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) จากคณะกรรมการฯ
โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอเขื่องใน ได้มีการพัฒนาปรับปรุงหน่วยงานในการบริการประชาชนให้ได้รับการอำนวยความสดวกและการบริการในพื้นที่ ได้แก่ การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ เช่น สถานที่สะดวก สะอาด /มีความสะดวกในการติดต่อราชการ เช่น ชำระค่าฟ้าไม่หยุดพักกลางวัน ให้บริการแก้ไขบริการฟ้าขัดข้อง ตลอด 24 ชั่วโมง /มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการประชาชน เช่น ระบบการจองคิว /และการให้บริการระบบการร้องเรียน / มีระบบให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ เช่น มีช่องทางการชำระค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุขัดข้อง แจ้งเรื่องร้องเรียน ให้บริการผ่าน Appication PEA Smart Plus ผ่านอินเตอร์เน็ตกิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

%d bloggers like this: