ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษตรวจสายทางรับมือกับสถานการณ์อุทกภัย2563

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษตรวจสายทางรับมือกับสถานการณ์อุทกภัย2563เมื่อเร็วๆนี้ ที่ถนนสายบ้านโคก – บ้านเขวา (ศก.3005) กม.ที่ 3 ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายปรพัทธ์ ภูงามทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายพิศิษฐ์ มัญจกาเภท ผอ.ส่วนปฏิบัติการ และนายวีระศักดิ์ วงศ์หาญ ผอ. หมวดบำรุงทางหลวงชนบทกันทรลักษ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจตราสายทาง ศก.3005 อ.กันทรลักษ์ สายบ้านโคก – บ้านเขวา (ศก.3005) กม.ที่ 3 บริเวณโค้งอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุ บ่อยครั้ง เพื่อร่วมกันพิจารณาวางแผน แก้ไข ป้องกัน เส้นทางในความรับผิดชอบมีความสะดวก และปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้นตามนโยบาย ของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสายทางก่อนเข้าสู่ฤดูฝน รวมทั้งออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะทำงาน ณ หมวดบำรุงทางหลวงชนบท อำเภอขุขันธ์ด้วย
ในการนี้ นายปรพัทธ์ ภูงามทองผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ได้สั่งการให้ทีมงานเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยประจำปี 2563 ที่อาจจะเกิดขึ้นในสายทางที่รับผิดชอบ ในช่วงฤดูฝนประจำปีนี้ ถนนสายนี้ไม่มีถนนชำรุดแต่ไปตรวจตรา เพิ่มเติม ด้านความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางของประชาชนที่โค้งนี้ตามนโยบายของ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม และจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้ประชาชน เดินทางบนเส้นทางของ ทางหลวงชนบทได้อย่าง สะดวก ปลอดภัย มั่นใจต่อไปข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ

%d bloggers like this: