“กินอิ่ม1มื้อ ร่วมกับมูลนิธิ ป่อเต็กตึ๊ง”

“กินอิ่ม1มื้อ ร่วมกับมูลนิธิ ป่อเต็กตึ๊ง”วันเสาร์ที่30พฤษภาคม 2563 เวลา12.00น. นาย ศุภกฤษ ศรีเมือง(วังทอง007) พร้อมนายปราโมทย์ จิวบางป่า (วังทอง003)
นายไพฑูรย์ สุวรรณเพชร น.ส.ยมนา ศรีเมือง
นายไพรัช ใยมงคล ประธานชุมชนเทพลีลา สมชาย นิยมราช ประธาน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและมนุษย์เขตวังทองหลาง
นายณัฐวุฒิ พูลสวัสดิ์
ได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ภายใต้โครงการ
“กินอิ่ม1มื้อ ร่วมกับมูลนิธิ ป่อเต็กตึ๊ง”
บริเวณถนนรามคำแหง 39 (แยก1) แขวงวังทอง เขตวังทองกรุงเทพฯได้แจกข้าวมันไก่ น้ำดื่ม จำนวน 250 ชุด พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค มีน้ำส้มคั้นจำนวน200ขวด น้ำแดงเฮลล์บลูบอย เจลล้างมือ น้ำเปล่า แมสปิดจมูก มาม่า นมกล่อง และอื่นๆอีกมากมาย
ให้กับชาวชุมชมเทพลีลา เพราะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และได้เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤติจากโรคระบาดในครั้งนี้ได้มีประชาชนจำนวนมากเข้ารับของแจกจ่ายทั้งนี้จึงได้มีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ช่วยจัดระเบียบให้พี่น้องประชาชน ปฏิบัติดำเนินการตามหลัก Social distancing อย่างเคร่งครัด โดยการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร มีการวัดไข้และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และให้มีการจัดลำดับเข้ารับอาหารอย่างเป็นระเบียบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ขอขอบคุณทีมงานและเพื่อนๆพี่น้องทุกคนในการแจกอาหารและสิ่งของอุปโภค-บริโภค ต่างๆ และขอขอบคุณ นางสาว ยมนา ศรีเมืองที่นำเงินค่าขนมมาแจกจ่ายให้กับเด็กๆจึงได้สร้างความสุข และรอยยิ้มจากพี่น้องประชาชน

%d bloggers like this: