ราชบุรี – ส่งมอบ รพ.สนามฟื้นฟูสู้โควิด-19 จ.ราชบุรีอบจ.ราชบุรี ส่งมอบ “โรงพยาบาลสนามฟื้นฟูสู้โควิด-19 จังหวัดราชบุรี” เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด

วันที่ 31 พ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รอง ผวจ.ราชบุรี เป็นประธานในการมอบ “โรงพยาบาลสนามฟื้นฟูสู้โควิด-19 จังหวัดราชบุรี” ให้โรงพยาบาลราชบุรี โดยมีนายวันชัย ธีรสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี, นพ.สินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี นางเพ็ญจมาศ คำธนะ ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีส่งมอบฯ ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ได้พิจารณาเห็นว่าอาจจะมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มจำนวนมากขึ้น ทำให้เตียงของโรงพยาบาลราชบุรีไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอ เพื่อเป็นการเตรียมการล่วงหน้า จังหวัดราชบุรีจึงได้จัดหาสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป สำหรับโรงพยาบาลสนามฟื้นฟูสู้โควิด-19 จังหวัดราชบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน 1,116,300 บาท จำนวนทั้งสิ้น 150 เตียง เพื่อใช้ในการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล (หอพัก 1) ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ซึ่งจะเป็นสถานที่เตรียมพร้อมในการรองรับและดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทั้งภาครัฐและเอกชน ในการออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง และปรับปรุงอาคารหอพัก เพื่อให้เป็นสถานที่ที่ใช้ในการดูแล ฟื้นฟู ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

%d bloggers like this: