“รองนายก อบจ. ปทุมธานี ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้ประชาชนเพื่อบรรเทาทุกข์ COVID-19!!

วันอาทิตย์ที่ 31พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. โรงทานวัดมงคลรัตน์ ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พระอธิการยุทธนา ฐิติธมโม เจ้าอาวาสวัดมงคลรัตน์ ร่วมกับนายสมนึก สอนเนย รองนายก อบจ. ปทุมธานี และภรรยา พร้อมด้วย นายอธิวัฒน์ สอนเนย (ส.จ.จู้) นายสายเทพ จันบางพลี อดีต ส.จ. พร้อมด้วย คุณพัณณ์ชิตา วันสิริภักดิ์ (อดีตนายกโอ๋) และภาคีเครือข่ายภาคประชาชนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อบต. ลำไทร เทศบาลลำไทร มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยวันนี้ นายสมนึก สอนเนย รองนายก อบจ. ปทุมธานี ได้นำถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้งจำนวน 1,000 ชุด น้ำดื่ม 1,000 แพ็ค มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยมีมาตรการในการป้องกัน Social distancing เช่น อุโมงค์พ่นฆ่าเชื้อCOVID-19การเว้นระยะห่าง 1 เมตร การตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย และจุดให้บริการเจลล้างมือ อย่างไรก็ดีการที่มีผู้มีจิตศรัทธาและจิตอาสานำสิ่งของบรรเทาทุกข์ออกมาแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชน ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มีการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของCOVID-19 ในพื้นที่ต่างๆ ได้เห็นรอยยิ้มของประชาชนท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ สถานการณ์นี้เราคนไทยทุกคนจะช่วยกันคนละไม้ละมือก้าวข้ามไปด้วยกัน

%d bloggers like this: