เดินทางเข้าออกจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ต้องกักตัว 14 วัน ไม่ต้องมีหนังสือรับรอง

เดินทางเข้าออกจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ต้องกักตัว 14 วัน ไม่ต้องมีหนังสือรับรอง

วันนี้(2 มิ.ย.63) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ประชุมได้มีมติการผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด แก่ผู้ที่เดินทางเข้าออกจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ต้องกักตัว14 วัน และไม่ต้องมีหนังสือรับรองจากจังหวัดต้นทางด้วย ซึ่งเป็นไปตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) เพื่อให้การดำเนินชีวิตของประชาชนกลับมีสภาพใกล้เคียงกับวิถีชีวิตตามปกติ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่จุดคัดกรองต่าง ๆ ยังคงอยู่..

%d bloggers like this: