จิตอาสาแบ่งปัน นำสิ่งของมอบให้กับคนชรา ผู้ป่วยติดเตียง

จิตอาสาแบ่งปัน นำสิ่งของมอบให้กับคนชรา ผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 3 มิ.ย.63 พ.ต.ท.ยุทธนา กิติชัยชนานนท์ สว.สภ.โคกจาน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.โคกจาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาแบ่งปัน นำสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพไปมอบให้กับคนชรา ผู้ป่วยติดเตียง

เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ะบาดของโรคไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

ที่มา police thailand new

%d bloggers like this: