“ตม.จว.กาญจนบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563!!

3 มิถุนายน 2563)เวลา11.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ. สำราญ กลั่นมา ผกก.ตม.จว. กาญจนบุรี พ.ต.ท.จักริน พิริยะจิตตะ รอง ผกก.ตม.จว.กาญจนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”

ด้วยการช่วยเหลือร่วมแบ่งปันให้แก่ประชาชนหรือชุมชนทีได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

โดยได้แจกข้าวกล่องและน้ำดื่ม จำนวน 220 กล่อง ให้แก่ประชาชนชุมชนปากแพรก ม.5 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จว.กาญจนบุรี โดยมี กำนันตำบลปากแพรก และภรรยา จัดส่ง อสม.ตำบลปากแพรก ให้ช่วยประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ !!

ขอขอบคุณกองงานโฆษก ตม.1เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร!!

%d bloggers like this: