พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

เนื่องในโอกาส “วันเฉลิมพระชนมพรรษา”
วันพุธที่ ๓ มิฤนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงศ์เทศบาลตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
นายเชาว์ งามรัตนกาญจน์
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง พร้อมด้วยข้าราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ประชาชน ทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีฯ
ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธีฯ ตรวจวัตอุณหภูมิ ลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล แลัวนั่งประจำจุดที่กำหนด
ต่อมาเวลา ๐๙.๐๐ น.
นายณรงค์ ชัยจำรัส
นายอำภอโคกสำโรง พร้อมด้วย
นางแสงอรุณ ชัยจำรัส นายกกิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง เดินทางมาถึงบริเวณพิธี ตรวจวัดอุณหภูมิ แล้วนั่งประจำจุดที่กำหนด ต่อมานายอำเภอโคกสำโรง เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเที่ยนแพ ถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรพิมลลักษณ พระบรมราชินี
จากนั้นนายอำเภอโคกสำโรง ได้กล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จบแล้ว นายอำเกอโคกสำโรง ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล
– เสร็จพิธี

พิราบข่าวเฉพาะกิจ : ลพบุรี รายงาน

%d bloggers like this: