นายประทวน สุทธิอำนวยเดช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี เขต .1 ร่วมประชุม คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์

นายประทวน สุทธิอำนวยเดช
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี เขต .1 ร่วมประชุม คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 5มิถุนายน 2563 เวลา 09.30นาฬิกา ณ ห้องประชุม 420 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา
นายประภัตร โพธสุธน
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดิน และการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ 9 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1 แนวทางการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ
2. ตั้งอนุกรรมาธิการวิสามัญวิชาการและกฎหมาย ในครั้งนี้ โดยมี
นายประทวน สุทธิอำนวยเดช
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(เขต 1)จังหวัดลพบุรี พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ ณ อาคารรัฐสภา(เกียกกาย สผ.)
สรุปผลการประชุม ของที่ประชุม กำหนดการเดินทางดูงานของคณะทำงานภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก ดังนี้ได้ศึกษาดูงานกับคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ จังหวัดกาญจนบุรี , จังหวัดสุพรรณบุรี , จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , จังหวัดนครปฐม , จังหวัดนนทบุรี ฯ (ดังเอกสารที่แนบมา)พิราบข่าวเฉพาะกิจ : ลพบุรี รายงาน

%d bloggers like this: