เขตวัฒนาจัดระเบียบการแจกอาหารกล่องและน้ำดื่มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เขตวัฒนาจัดระเบียบการแจกอาหารกล่องและน้ำดื่มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายสุชัย สกุลรุ่งเรืองชัย ผู้อำนวยการเขตวัฒนา มอบหมายนางสาวเงาเดือน หนูน้อยหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจลงพื้นที่จัดระเบียบและอำนวยความสะดวกให้กับทีมงาน สส.กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ที่นำอาหารกล่องและน้ำดื่มมาแจกให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ชุมชนมีสุวรรณ 3 และชุมชนข้างสะพานคลองตัน


ธีรพล ปลื้มถนอม “พนักงาน​เทศกิจ ส.1 เขตพระนคร” รายงาน

%d bloggers like this: