ลพบุรี นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
ลงพื้นที่ให้การต้อนรับ พร้อมมอบหมายให้สำนักปลัดฯ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองศึกษา กองสาธารณสุขกองวิชาการ อำนวยความสะดวก พร้อมจัดสถานที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ ตั้งจุดคัดครอง ตรวจวัตอุณหภูมิ และออกประชาสัมพันธ์ในเขต เทศบาลตำบลโคกสำโรง

วันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.
นายเชาว์ งามรัตนกาญจน์
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
ได้ลงพื้นที่ให้การต้อนรับ พร้อมมอบหมายให้สำนักปลัดฯ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองศึกษา กองสาธารณสุขกองวิชาการ อำนวยความสะดวก พร้อมจัดสถานที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ ตั้งจุดคัดครอง ตรวจวัตอุณหภูมิ และออกประชาสัมพันธ์ในเขต เทศบาลตำบลโคกสำโรง โดยทั้งนี้ได้มี
บริษัทอู่ธวัช บริการจำกัด จังหวัดปทุมธานี โดยคุณธวัช -คุณพิณ คงสมแสวง และครอบครัวมีความประสงค์ในการแจกข้าวข้าวสารและไข่ พร้อมเงิน 300 บาท เป็นจำนวน 500 ชุดให้กับประชาชนในอำเภอโคกสำโรง ที่ได้ผลกระทบจากเชื้อ ไวรัส โควิด -19 ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประชาชนในเขตเทศบาลโคกสำโรง ได้ปฏิบัติตามกฏระเบียบโดยอย่างเคร่งครัดโดยมี
นายเชาว์ งามรัตนกาญจน์
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง ลงพื้นที่ให้การต้อนรับควบคุมเข้มในการเข้ารับ


โดยนายเชาว์ งามรัตนกาญจน์
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ประชาชนได้รับสิ่งของจากผู้มีน้าใจนำมามอบให้ โดยตนเองได้รับการติดต่อ และได้ประสานงานหน่วยงานต่างๆ เพื่อเข้ามาดูแลประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโคกสำโรง และตนเองก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และร่วมแจกสิ่งของทุกๆครังไป นายเชาว์ งามรัตนกาญจน์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง ลพบุรี

พิราบข่าว เฉพาะกิจ : ผู้สื่อข่าว ลพบุรี รายงาน /สนอง แท่น/

%d bloggers like this: