SRCR GROUP & ENRICH FOGGER & GROW UP ร่วมทำบุญ โครงการปลอดเชื้อโรค โควิต19 หรือ ไวรัสโคโรนา 2019
ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เยาวราช

ด้วยเครื่องพ่นละอองฝอย u260 , Airo star , u240 เยอร์มัน โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโควิต 19 นำเข้าจากประเทศ อังกฤษ chemgene HLD4H & Fizer ซึ่งมีสารฆ่าเชื้อไวรัส มือเท้าปาก โควิต H1N1 รับรองโดย WHO องค์การ อนามัยโลก และ กรมควบคุมโรค ว่าสามารถกำจัดเชื้อโรคได้ผล 100%

ซึ่งทำให้ผู้ที่มาร่วมพิธีทางศาสนา หรือประชาชนที่มาทำบุญจะปลอดภัยจากเชื้อโรค และลดการแพร่ระบาดในพื้นที่ ที่หนาแน่น

หน่วยงานราชการ องค์กร วัด โรงเรียนใดที่มีความสุ่มเสี่ยงของการแพร่ระบาดเชื้อโรคแต่ไม่มีงบประมาณในการจ้างฉีดพ่นฆ่าเชื้อสามารถติดต่อขอความอนุเคราะห์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตามเกณฑ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 097 954 6295

%d bloggers like this: