ราชบุรี – รองนรม.ลงเยี่ยมพื้นที่ราชบุรี มอบถุงยังชีพช่วยเหลือปปช.

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 14 มิ.ย.63 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ และนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ราชบุรี เขต 4 ลงพื้นที่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชน ที่วัดอัมพวนาราม(วัดดงมะม่วง) ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี นายรณภพ เวียงสิมมา นอภ.บ้านโป่ง และคณะให้การต้อนรับ พร้อมรายงานสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งจังหวัดราชบุรีไม่พบผู้ติดเชื้อกว่า 80 วัน โดยการมอบถุงยังชีพในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือระหว่าง แม็คโคร และบริษัทซีพี นำถุงยังชีพแจกจ่ายให้กับประชาชนชาว ต.สวนกล้วย ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวม 13 หมู่บ้าน 350 ราย เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เป็นโอกาสดีมากที่ได้ ส.ส. มีคุณภาพมาดูแลทั้งงานสภา งานพรรค และงานพื้นที่ เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนได้มีคุณภาพมาก สำหรับการสัญจรพบพี่น้องประชาชนในนามของตนนั้นเนื่องจากประเทศเจอสภาวะวิกฤติสิ่งใดที่สามารถช่วยบรรเทาทุกข์ประชาชนได้ก็จะทำอย่างเต็มที่ นอกเหนือจากการบริหารนโยบายขณะนี้รัฐบาลกำลังเดินหน้าการดูแลจ่ายชดเชยเยียวยาประชาชนเนื่องจากโรคระบาดโควิด-19 และเร่งรัดโครงการที่จะต้องดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนทุกกลุ่ม ส่วนทางด้านเกษตรกรนั้น ก็จะเดินหน้าโครงการประกันรายได้ต่อไปพร้อมทั้งดูแลราคาพืชผลการเกษตร และเูแลจ่ายเงินรับเยียวยาให้ด้วยเช่นกัน และว่าจังหวัดราชบุรี ทุกอำเภอเป็นหนึ่งในจำนวน 878 อำเภอที่กระทรวงพาณิชย์ใช้โครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ทั้งเพื่อบรรเทาทุกข์และลดค่าของชีพประชาชนจึงเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้คอยติดตามเพราะล้วนมีสินค้าจำเป็นต่อชีวิตประจำวันจะได้ไม่ต้องซื้อแพงหมดนี้จากความห่วงใยของรัฐบาล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวต่อไปว่า ผมฐานะเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และที่ผ่านมาได้มีมติหลายเรื่องช่วยคนพิการ เช่น 1.เอาเงินกองทุนผู้พิการให้โดยตรงกับผู้พิการคนละ 1,000 บาทขณะนี้กำลังทยอยโอนเข้าบัญชีให้เป็นพิเศษ แต่จ่ายครั้งเดียวจากกองทุน 2.เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้พิการจาก 800 บาทเป็น 1,000 บาท สำหรับผู้ที่มีบัตรและสำหรับผู้ที่ไม่มีบัตร เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จะเพิ่มจาก 800 บาทเป็น 1,000 บาท เช่นเดียวกันทุกคนทั่วประเทศ 3.ผู้พิการคนไหนที่เป็นหนี้กองทุนผู้พิการก็จะพักหนี้ให้เป็นเวลาหนึ่งปี และอันสุดท้าย4.ผู้พิการท่านใดต้องการประกอบอาชีพ แต่ไม่มีเงินทุน ได้จัดเงินกู้ให้ไม่เกินคนละ 10,000 บาท โดยปลอดดอกและสามารถชำระคืนได้ถึงห้าปีและไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ส่วนเรื่องเงินเยียวยาเกษตรกร จะมีเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือน ซึ่ง คุณเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ได้ดำเนินการโอนให้กับพี่น้องไปแล้วด้วยความรวดเร็วรวมทั้งกลุ่มเปราะบางอย่างพวกเราหลายคน จะได้รับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลาสามเดือนเช่นเดียวกัน โดยจะมีกระบวนการคัดกรอง หากใครยังไม่ขึ้นทะเบียนก็ไปดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการ " นายจุรินทร์กล่าว

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

%d bloggers like this: