สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) และ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.)ยื่นหนังสือต่อเอกอัคราชทูตประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เพื่อแสดงความสมานฉันท์สากลต่อต้านการเหยียดสีผิวกรณีตำรวจทำเกินกว่าเหตุ

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) และ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.)ยื่นหนังสือต่อเอกอัคราชทูตประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เพื่อแสดงความสมานฉันท์สากลต่อต้านการเหยียดสีผิวกรณีตำรวจทำเกินกว่าเหตุจนทำให้นายจอร์จ ฟลอยด์ ชายผิวดำอายุ 46 ปี จนเกิดกระแสต่อต้านการเหยียดผิวและการกระทำที่รุนแรงละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เอกอัครราชทูต ไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี
สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
95 ถนนวิทยุ กรุงเทพ 10330 ประเทศไทย
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2563
เรื่อง ขอเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐยุติการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติกับคนผิวสี
เรียน ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรีจากการเสียชีวิตของ “จอร์จ ฟลอยด์” ชายผิวสีชาวอเมริกันผู้ซึ่งเป็นพ่อ อายุ 46 ปีที่เสียชิวิตจากการฆาตกรรมโดยตำรวจผิวขาวโดยการใช้เข่ากดคอจนขาดอากาศหายใจอย่างช้า ๆ และเสียชีวิต เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ณ เมือง Minneapolis รัฐเมนิโซต้า ขณะที่วิดีโอความโหดร้ายของการเสียชีวิตของเขาในครั้งนี้ถูกบันทึกไว้เป็นระยะเวลากว่า 8 นาที 46 วินาที เป็นบันทึกวิดีโอการตายของจอร์จ ที่บาดหัวใจเป็นอย่างมาก และเป็นภาพที่เจ็บปวดไปทั่วโลก ขณะที่จอร์จร้องเรียกแม่ของเขาในขณะที่ตำรวจคนอื่น ๆ ไม่ช่วยเหลือปกป้องชีวิตและเสรีภาพของเขาแต่อย่างใดแต่พวกเราได้รับแรงบันดาลใจจากการตอบรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขา เราเห็นถึงพลังของประชาชนชาวสหรัฐและจากทั่วโลกหลายล้านคนที่ลงมาเดินขบวนบนท้องถนนเพื่อสนับสนุน “Black Lives Matter”
เพื่อประท้วงความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ การเหยียดสีผิว และการเลือกปฏิบัติในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น การขับเคลื่อนของพวกเราในวันนี้ หน้าสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย พวกเราต้องการที่จะแสดงพลังสมานฉันท์ไปยัง AFL-CIO และประชาชนชาวอเมริกัน พี่น้องแรงงาน และคนผิวสีทุกคน
ที่ต้องเผชิญกับความอัปยศของการเหยียดสีผิวและความโหดร้ายจากการกระทำของตำรวจการต่อสู้เพื่อยุติความรุนแรงของตำรวจในการเหยียดสีผิว การเลือกปฏิบัติต่อคนผิวดำและกลุ่มคนผิว
สีอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงชาว Hispanic และชาวเอเชีย ถือเป็นการต่อสู้ที่พวกเรายืนหยัดต่อสู้ไปด้วยเช่นกัน และในนามขององค์การสมาชิกสหภาพแรงงานในระดับสากลซึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันกับ AFL-CIO พวกเราขอร่วมยืนหยัดต่อต้านความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติต่อคนผิวดำในทุกรูปแบบ รวมทั้งความอยุติธรรมทางเศรษฐกิจ และความเหลื่อมล้ำด้านความมั่งคั่งที่กลายเป็นการหยามเหยียดคนผิวดำที่ทำให้พวกเขาต้องเผชิญกับความยากจนและถูกเอารัดเอาเปรียบมากขึ้น พวกเราขอยืนหยัดอย่างภาคภูมิใจเพื่อให้ได้มาซึ่งความเท่าเทียมทางเชื้อชาติและ
ความเสมอภาคทางเพศ และต่อต้านอำนาจเผด็จการทั้งหลายที่ขัดขวางการได้มาซึ่งสิทธิทางประชาธิปไตยของ
พวกเราทั้งในประเทศไทยและนานาประเทศคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)
ขอเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกายุติการกระทำต่อการเลือกปฏิบัติต่อคนผิวดำทันทีพร้อมทั้งปฏิรูปเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพราะไม่มีที่ว่างใดในระบอบประชาธิปไตยสำหรับตำรวจ ที่อาศัยการคุกคามและการข่มขู่สร้างความหวาดกลัว การครอบงำ การเหยียดสีผิวและความรุนแรง วิธีการต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการกระทำจากอำนาจเผด็จการ ดังนั้น พวกเราจึงขอให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาใช้รูปแบบและมาตรการด้านความปลอดภัย
ที่สอดคล้องกับค่านิยมและหลักการตามแนวทางของประชาธิปไตยในทันที

%d bloggers like this: