สิ้นแล้ว อาสาคุณภาพดี ต่อแต่นี้จะคงไว้ซึ่งชื่อ แลความดีสืบไป

วันที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00 น. เป็นวันฌาปนกิจ ของนาย พรภณ จิรวิทยวิไล หรือ ” ใหญ่ยี่เรือ ” ซึ่งเป็นอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รหัส ยี่เรือ 002 ( อดีต ) แต่ปัจจุบันได้ใช้รหัส บริการ 204 ถึงแม้จะย้ายแผนกไปอยู่บริการ ก็ยังคงทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคม และ งานบริการสังคมอย่างสม่ำเสมอ แล้วยังช่วยงานและกิจกรรมของมูลนิธิเป็นอย่างดี โดยไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนใดๆ นอกจากจิตใจที่เป็นจิตอาสาอย่างเต็มขั้นแล้วยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่พลเมืองจิตอาสาอย่างเต็มที่อีกด้วย คือไม่ว่าจะมีงานบุญ งานกุศลที่ไหน หรือจะมีเหตุการณ์ไฟไหม้ รถชน พวกเราต้องพบเห็นเขาคนนี้ที่คอยช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยและมุ่งมันที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง

นาย พรภณ จิรวิทยวิไล หรือ “ใหญ่ยี่เรือ” อายุ 53 ปี จากไปอย่างสงบ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ที่ รพ.ศิริราช นำความเสียใจให้กับครอบครัว และพี่น้องอาสาสมัครป่อเต็กตึ๊ง เป็นอย่างมาก แต่การจากไปของพี่ใหญ่ในครั้งนี้จะเป็นแรงบันดารใจของการสร้างความดีให้กับอาสาสมัคร หรือจิตอาสารุ่นหลัง และรุ่นต่อไป แล้วยังสืบต่อไปในเบื้องหน้า แบบอย่างของอาสาคุณภาพดี แบบอย่างของความดีที่ควรจดจำต่อไปชั่วนิรันดร์

ถึงแม้ร่างจะมอดไหม้ในเตาเผา แต่ชื่อ พี่ใหญ่ ยี่เรือ จะคงอยู่เป็นนิรันทร์ ความดี ความเสียสละ คือสิ่งที่คงอยู่ เราจะจดจำพี่ไว้ตลอดไป

ทีมข่าวฝั่งธน

%d bloggers like this: