“ผบช.สตม.พร้อมด้วย รอง ผบช. สตม.และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ตม.จว.ศรีสะเกษ ร่วมมอบสิ่งของบำรุงขวัญและชุดอุปกรณ์ป้องกัน covid-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติฯพร้อมเยี่ยมโครงการ “ตม.ช่วยเด็กไทย ใช้เน็ตฟรี”

เมื่อวันที่ (18 มิ.ย.63)ตั้งแต่เวลา 15.30 น.พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม.,พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง ผบช.สตม. , พ.ต.อ.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ รอง ผบก.ตม.4 พร้อมคณะ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ตม.จว. ศรีสะเกษ เพื่อมอบสิ่งของบำรุงขวัญและชุด​อุปกรณ์ป้องกัน covid-19 ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยร่วมปฏิบัติ ได้แก่ สภ.ภูสิงห์ , หน่วยเฉพาะกิจที่ 3 กองกำลังสุรนารี , กองร้อยทหารพรานที่ 2601 และ กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนภูสิงห์

พร้อมกระชับความสัมพันธ์กับหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของฝ่ายกัมพูชา ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ

จากนั้นเดินทางไปที่ ตม.จว. ศรีสะเกษ (สำนักงานภูสิงห์) เพื่อเยี่ยมชม โครงการ “ตม.ช่วยเด็กไทย ใช้เน็ตฟรี”

เป็นการส่งเสริมการเรียนในระบบออนไลน์ ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19

และได้มอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และได้ดำเนินการตามนโยบาย ผบ.ตร. โดยมอบข้าวสารให้กับข้าราชการในสังกัด ระดับ รอง สว. และ ประทวน ทุกนาย

รวมทั้งได้มอบอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส covid-19 ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดไว้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และกำชับการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย ให้แก่ข้าราชการในสังกัด ตม.จว.ศรีสะเกษ!!

ขอขอบคุณ รองโฆษก สตม.และกองงานโฆษก ตม.1เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร!!

%d bloggers like this: