ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร มอบหมายให้น.ส.ศิริภา อินทวิเชียร ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร นำหน้ากากอนามัยสเปรย์แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์ แจกจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชนบริเวณตลาดกิ่งเพชรและบริเวณใกล้เคียง เพื่อไว้ใช้สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙

๑๙ มิ.ย. ๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณตลาดกิ่งเพชร ซอยเพชรบุรี ๑๐ และซอยเพชรบุรี ๑๒ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร มอบหมายให้น.ส.ศิริภา อินทวิเชียร ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร นำหน้ากากอนามัยสเปรย์แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์ แจกจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชนบริเวณตลาดกิ่งเพชรและบริเวณใกล้เคียง เพื่อไว้ใช้สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ซึ่งถึงแม้ว่าขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสจะคลี่คลายดีขึ้น แต่ยังจำเป็นต้องป้องกันตนเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อยู่

%d bloggers like this: