ผวจ.สุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามคืบหน้าของโครงการพัฒนาศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาบนเขาท่าเพชร อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดความคืบหน้าของโครงการพัฒนาศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และประชุมหารือ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามคืบหน้าของโครงการพัฒนาศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 ซึ่งได้รับงบประมาณ 8,600,000 บาทโดยมีกิจกรรมหลัก คือกิจกรรมหลัก 1.ก่อสร้างค่ายพักเยาวชนชาย - หญิง พร้อมครุภัณฑ์ 2.บ้านพักนักท่องเที่ยวแบบอาคารชุด 4 ห้อง 3. ห้องน้ำ - ห้องสุขารวม 4. อาคารโรงอาหาร

ตามมติครม.นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค และแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร เป็นเหมือนห้องเรียนธรรมชาติกลางแจ้ง ที่พร้อมจะให้ผู้สนใจหาความรู้ความเข้าใจทางธรรมชาติวิทยา โดยการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ และสัตว์ป่า ได้จากของจริงที่มีอยู่ในพื้นที่ และที่สร้างขึ้นใหม่เพิ่มเติมให้ครบเรื่องราว นอกจากนี้ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาทำเพชร ยังเป็นสถานที่ซึ่งเยาวชน และประชาชนสามารถข้าไปใช้ประโยชน์ด้านการพักผ่อนได้อีกทางหนึ่งด้วย เป็นการเสริมสร้างคุณค่าทางธรรมชาติ ทั้งดิน น้ำ ป่าไม้ และสัตว์ป่า ไห้ตราตรึงอยู่ในความทรงจำ และเพื่อให้รักษาทรัพยากรเหล่านี้ให้คงอยู่และเกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ไปอีกยาวนาน การจัดตั้งศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขทำเพชร เกิดจากความต้องการของรัฐ ที่ต้องการหาพื้นที่ป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีความสวยงามหรือโดดเด่นทางธรรมชาติ มีขนาดไม่กว้างขวางนัก อยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนชองป่าผืนใหญ่ที่เหลือน้อยโดยรัฐจำเป็นต้องปกป้องไว้มีให้เกิดการความสมดุลธรรมชาติ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปใช้ประโยชน์ ศึกษาหาความรู้ ด้านธรรมชาติ และการพักผ่อนจากทัศนียภาพและความสุนทรีของธรรมชาติ.

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน

คุณ​ยุพิน​ สุทธิ​โสภณ

คุณ​สุทธิ​ชาติ​ ร​ั​ชชะ

สถานีวิทยุ​กระจาย​เสียง​ แฮปปี้​เวฟ​ เรดิโอ

FM​ 90.25​ MHz. , FM 93.75​ MHz. ,
FM​ 94.50​ MHz. สุราษฎร์​ธานี​

%d bloggers like this: