ชาวบ้านร้องสื่อ!!หวั่นเรื่องเงียบโครงการขุดลอก 13 ล้านบาท ส่อทุจริต งานไม่เสร็จเบิกเงินหมด เรื่องแดงสั่งแบคโฮลุยขุดส่วนที่เหลือ

ชาวบ้านร้องสื่อ!!หวั่นเรื่องเงียบโครงการขุดลอก 13 ล้านบาท ส่อทุจริต งานไม่เสร็จเบิกเงินหมด เรื่องแดงสั่งแบคโฮลุยขุดส่วนที่เหลือ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 มิ.ย. นายจิรเดช ศิลารักษ์ อายุ 58 ปี ชาว ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ได้เข้าร้องทุกข์ผ่านสื่อมวลชนกรณีมีการดำเนินการก่อสร้างโครงการของรัฐ ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ และโครงการขุดลอกร่องน้ำตามธรรมชาติที่ตื้นเขิน รวมงบประมาณ 13 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในพื้นที่บ้านเหล่าโดน ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เขตพื้นที่รับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (เขื่อนราษีไศล) สำนักชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน ส่อไปในทางทุจริต มีร่อยรอยหลักฐานการก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จ แต่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไปจนหมดแล้ว
นายจิรเดช กล่าวว่า โครงการขุดลอกร่องน้ำตามธรรมชาติที่ตื้นเขิน ซึ่งมีความยาวประมาณ 500 เมตร พบว่ามีการดำเนินการขุดจริงประมาณ 300 เมตร และอีก 200 เมตร ยังไม่ได้ดำเนินการขุดลอกแต่อย่างใด ซึ่งโครงการขุดลอกดังกล่าวเพื่อเป็นร่องน้ำในการผันน้ำจากลำน้ำมูลมายังแหล่งน้ำลักษณะคล้ายแก้มลิง เชื่อมโยงกับลำน้ำมูล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำในช่วงฤดูแล้ง แต่ภายหลังจากที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น ปรากฎว่าได้มีการนำรถแบคโฮเข้ามาทำการแผ้วถางป่าเพื่อเตรียมขุดลอกส่วนที่เหลือตามที่ข่าวนำเสนอ ซึ่งเป็นการที่ส่อต่อการทุจริต เนื่องจากลักษณะดังกล่าวแสดงให้ชาวบ้านข้องใจสงสัยว่า งานยังไม่เสร็จเหตุใดจึงสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไปทั้งหมดได้ จึงเกรงว่าเรื่องดังกล่าวจะเงียบไปโดยไม่ได้รับการตรวจสอบ จึงได้เข้าร้องต่อสื่อมวลชนเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่.

https://youtu.be/TGyU-frEUts

ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ

%d bloggers like this: