เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรีวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00น.
นางกิตติพร แตงชุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง พร้อมคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง นายวันชัย สนธิสัญญา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง
นายสำรวย งามขำ
กำนันตำบลโคกสำโรง
นายสมาน อำลา
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกสำโรง
ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุม
ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมมอบ เครื่องนอน กระเป๋านักเรียน ชุดกีฬา และ ผ้ากันเปื้อน ให้กับนักเรียนทุกๆคน
ทั้งนี้นางกิตติพร แตงชุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง พร้อมสนับสนุนประกันอุบัติเหตุให้กับผู้เรียนทุกคน ณ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
ได้สร้างความประทับใจ ปลาบปลื้มใจ ให้กับผู้ปกครอง นักเรียน คณะครู ทุกๆคน ที่มาร่วมประชุมในวันนี้เป็นอย่างยิ่งสนอง แท่นสูงเนิน
ผู้สื่อข่าวจังหวัดลพบุรี รายงาน

%d bloggers like this: