นครพนม นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองพ่อเมืองจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการร้านอาหารและโรงแรม เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นครพนม นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองพ่อเมืองจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการร้านอาหารและโรงแรม เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมิน พร้อมคณะ มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยเพื่อรองรับแนวทางปฏิบัติตามวิถีชีวิตใหม่จังหวัดนครพนมลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการร้านอาหารและโรงแรม เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามเกณฑ์มาตรฐาน “Nakhonphanom Standard 100 %” เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่เข้ารับบริการจากร้านอาหารและโรงแรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวโดยมีกำหนดตรวจสอบร้านอาหารและโรงแรมที่ยื่นขอรับการรับรองมาตรฐาน จำนวน 27 ราย ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2563ภาพ/ข่าว เทพพนม รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: