นอภ.ตระการฯ มอบหน้ากากอนามัย ให้น.ร.ในสังกัดสพป.อุบลฯเขต2

นอภ.ตระการฯ มอบหน้ากากอนามัย ให้น.ร.ในสังกัดสพป.อุบลฯเขต2
วันนี้ ( 30 มิ.ย.63 ) เวลา 14.30 น. ที่ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ถนนตระการพืชผล-พนา ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ได้รับมอบหน้ากากอนามัย จากนายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล จำนวน 30,000 ชิ้น เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนและบุคลากรในสังกัด ใช้สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
นายวิชัย แสงศรี กล่าวว่า ขอขอบคุณในน้ำใจของนายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล และคณะ ที่ได้แบ่งปันน้ำใจมอบหน้ากากอนามัยให้กับ สพป.อุบลฯเขต2 นำไปมอบให้กับนักเรียนและบุคลากรในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 2 เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งหน้ากากอนามัยทุกชิ้นนี้ สำคัญยิ่ง และจะถูกส่งตรงถึงมือเด็กนักเรียนและบุคลกรในสังกัดอย่างแน่นอน เด็กนักเรียนจะเรียนรู้ได้อย่างปลอดภัย มีคุณภาพตามหลักสูตร มีสุขภาวะที่ดีและสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 กล่าว.กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: