ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

วัน​พุธ​ที่​ 1​ กรกฎาคม​ 2563​ นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับนายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ซึ่งได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ “การขับขี่รถชุดมืออาชีพ” ตามข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเกษตร เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดขึ้น ณ บริษัท มิตรแท้ออโต้เซลล์ จำกัด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้สืบเนื่องจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเกษตร เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่เกษตรกร และผู้ที่ถูเลิกจ้างจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลักสูตรการขับขี่รถภาคการเกษตร ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือได้มาตรฐาน สามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการจัดฝึกอบรมนำร่องในพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย อุบลราชธานี พิษณุโลก ศรีสะเกษ มหาสารคาม และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดละ 3รุ่น รุ่นละ 20 คน รวมเป้าหมายทั้งสิ้น 300 คน

สำหรับการฝึกอบรมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวของภาคใต้ในวันนี้ เป็นหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือด้านการขับขี่รถขุดมืออาชีพ มีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 23 คน ใช้ระยะเวลาฝึก 3 วัน รวม 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2563 และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงานของผู้ประกอบการในหลักสูตรดังกล่าวอีก 1 วัน ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563

หัวหน้า​ศูนย์ข่าว​ เรื่อง​จริง​ผ่าน​เลนส์​ สุราษฎร์​ธานี​ / รายงาน

คุณ​ยุพิน​ สุทธิ​โสภณ

คุณ​สุทธิ​ชาติ​ ร​ั​ชชะ

สถานีวิทยุ​กระจาย​เสียง​ แฮปปี้​เวฟ​ เรดิโอ

FM​ 90.25​ MHz. , FM 93.75​ MHz. ,
FM​ 94.50​ MHz. สุราษฎร์​ธานี​

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: