กองทัพภาคที่ ๓ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

พลตรี อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธาน
จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลกอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา
กองทัพภาคที่ ๓ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาวี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
โดยจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ, คณะครู และเจ้าหน้าที่ ของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งมอบของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการคิด แก่เด็กนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: