หอการค้า พร้อมกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ สร้างขวัญและกำลังใจ ให้ชาวอำเภอเมืองและสำโรงใต้ หลังผ่านวิกฤตโควิด 19

หอการค้า พร้อมกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ สร้างขวัญและกำลังใจ ให้ชาวอำเภอเมืองและสำโรงใต้ หลังผ่านวิกฤตโควิด 19
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ น.ส.พิม อัศวเหม กรรมการ หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะผู้บริหาร อบจ. และ เทศบาลนครสมุทรปราการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองและอำเภอพระประแดง ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอพระประแดง รวม 5 จุด กว่า 2,600 ชุด โดยจุดแรกที่โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา (ประชาชนในเขตพื้นที่ ต.ท้ายบ้าน) จำนวน 600 ชุด จุดที่สอง ที่วัดสุขกร (ประชาชนในเขตพื้นที่ ต.บางด้วน และต.บางโปรง) จำนวน 500 ชุด จุดที่สามที่สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (ประชาชนในเขตพื้นที่ ต.บางหัวเสือ และ ต.สำโรงใต้) จำนวน 500 ชุด จุดที่สี่ที่วัดบางหญ้าแพรก (ประชาชนในเขตพื้นที่ ต.บางหญ้าแพรก) จำนวน 500 ชุด และจุดที่ห้าที่สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (ประชาชนในเขตพื้นที่ ต.สำโรง และต.สำโรงกลาง) จำนวน 500 ชุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 6 อำเภอ สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ สมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า และกลุ่มผู้นำชุมชน ร่วมกันแจกถุงยังชีพให้กับประชาชน โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ และเจ้าหน้าที่ อสม.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ มาตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมใส่หน้ากากอนามัย นั่งเว้นระยะห่าง ก่อนรับถุงยังชีพ(สวงค์เที่ยงวัน)
น.ส.พ.เรื่องจริงผ่านเลนส์
จ.สมุทรปราการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: