รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนำนักท่องเที่ยวกลุ่ม high end นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ช่วยเศรษฐกิจฐานราก

รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนำนักท่องเที่ยวกลุ่ม high end นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ช่วยเศรษฐกิจฐานราก
วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.30 น. ณ ร้านโคปุระ เกาะห้วยน้ำคำ อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีทำบุญใส่บาตร(รอบพิเศษ)จัดต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนงานเทศกาลเงาะทุเรียนจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี รองนายกเหล่ากาชาดภรรยารองฯสมชัย คล้ายทับทิม นายนพ พงษ์พลาดิศัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ น.ส.ศศิฑอณร์ สุวรรณมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ น.ส.ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผอ ททท สุรินทร์ ดร กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจำนวนมากต่างแต่งกายด้วยชุดไทย ชุดพื้นเมืองสวยงามท่ามกลางบรรยากาศของสถานที่ที่เป็นลานกว้างมีโคปุระและห้วยน้ำคำเป็นฉากให้เก็บภาพเป็นที่ระลึก การจัดกิจกรรมพิเศษนี้ ทางเทศบาลเมืองศรีสะเกษได้จัดให้เดินเข้าสู่บริเวณลานโคปุระ เพียงด้านเดียว เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองผู้มาร่วมงานทุกคน มี ผอ.นายอาลัย หงส์ทอง เป็นพิธีกรกล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยวร่วมกับ ดร ชำนาญ แก้วคะตา
นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้มาต้อนรับนักท่องเที่ยวแทนเพราะติดภารกิจ ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ที่วัดเจียงอี และเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว น้อมถวายเนื่องในวโรกาสมีพระชนมายุครบรอบ 68 พรรษา ที่วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม ต.โคกจาน อ อุทุมพรพิสัย วันนี้ตนมีโอกาสมาต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวที่มาชิมทุเรียนและและชมแหล่งท่องเที่ยวที่ศรีสะเกษ ได้เห็นนักท่องเที่ยวหลายคนได้นุ่งผ้าไทยมาใส่บาตร รอบพิเศษโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของสาธารณสุขมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสู่บริเวณ มีเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมคอยอำนวยความสะดวกในพิธีการ และมีนักท่องเที่ยวซื้อตระกร้าใส่อาหารที่จะใส่บาตรจากกลุ่มโอท็อปของพัฒนาชุมชนที่พัฒนาการจังหวัดจัดหามาให้ ทราบว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเป็นนักท่องเที่ยวที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่วนกลาง และ ททท.ส่วนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดมา มี ผอ ททท. สุรินทร์และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษมาร่วมเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับ และยังมีคณะผู้ตรวจราชการจากกระทรวงวัฒนธรรมที่มาส่วนตัวก็มาร่วมใส่บาตรด้วย และมีคณะนักท่องเที่ยวมาจากโรงพยาบาลศิริราชมาด้วย ขอให้นักท่องเที่ยวและผู้จัดได้รับความสุขและได้รับผลบุญจากการมาร่วมใส่บาตร ร่วมอุดหนุนสินค้าชาวบ้านและถวายเทียนพรรษาด้วยนายจรินทร รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่าถ้ามีทัวร์ลงจะทำให้มีการจับจ่ายใช้สอย ทำให้สินค้า OTOP เกิดการหมุนเวียนเช่น ข้าวสาร ตะกร้าไม้ไผ่ เสื้อผ้าทอเบญจศรี ผ้าแส่ว ชาวบ้านขายของได้มาก เป็นการยกระดับรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชน ทางพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษจะจัดโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) ไปตามสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมา เช่น มาสวนทุเรียนก็จัดไปที่สวนอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อสินค้าของจังหวัดศรีสะเกษกลับไปฝากคนที่บ้าน
ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่า นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้ริเริ่มจัดกิจกรรม ”ศรีสะเกษ พร้อมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง “ ทุกวันอังคาร แต่งดจัดเพราะสถานการณ์โควิด-19 วันนี้ได้จัดรอบพิเศษอีกเพื่อต้อนรับผู้มาเยือนงานเทศกาลเงาะทุเรียนเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมทำบุญตักบาตรและถ่ายภาพในบรรยากาศที่สวยงาม ขอบพระคุณ นายกันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์ ผู้จัดอำนวยความสะดวกที่พานักท่องเที่ยวจากส่วนกลางที่มาจำนวน 18 คันรถตู้ เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่ม high end เพราะใช้จ่ายมากกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป จะเห็นได้ว่าแม้แต่ข้าวหลามที่มาวางขายในบริเวณตักบาตรก็ถูกเหมาไปหมดเกลี้ยง แม่ค้าไส้กรอกหมู น้ำข้าวโพด ตะกร้าไม้ไผ่ ข้าวจี่ กาแฟ ไข่ลวก ก็จำหน่ายได้มากเป็นที่นิยมทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นที่มาร่วมใส่บาตร
น.ส.ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่า ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น (Amazing Thai Taste) นักท่องเที่ยวที่มาชิมทุเรียนปีที่แล้วก็เดินทางมาซ้ำอีกในปีนี้ ยอมรับว่าแม้ในช่วงโควิด-19 ยังไม่หมด แต่จังหวัดศรีสะเกษก็มีนักท่องเที่ยวสนใจมาเที่ยวหลายคณะมาก ได้ต้อนรับคณะทุกวันในช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคม ถือเป็นเมืองรองที่ไม่เป็นรองใคร ปี 2563 นี้ หากผู้ที่ยังไม่เคยได้มาเยือน ขอเชิญนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเส้นทางสุรินทร์-ศรีสะเกษ ททท.สำนักงานสุรินทร์ ยินดีอำนวยความสะดวก ผู้ที่สนใจ สอบถามเส้นทางท่องเที่ยวได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 044 514447-8บุญทัน ธุศรีวรรณ …ข่าว/ภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: