ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำคณะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ออกหน่วยบริการประชาชนในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนวัดสามพัน

ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำคณะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ออกหน่วยบริการประชาชนในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนวัดสามพันวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายจเร ขวัญเจริญ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ออกหน่วยบริการประชาชนในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประขาชน ณ โรงเรียนวัดสามพัน หมู่ที่ 1 ตำบลไทรขึง อำเอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายธวัช หงษ์บิน นายอำเภอพระแสง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้นำท้องท้องถิ่นร่วมให้การต้อนรับ และนายธวัช หงษ์บิน นายอำเภอพระแสง เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการเข้าถึงของประชาชน เป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในงานบริการ การแก้ปัญหาความเดือดร้อนและเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ ภายในงานมีกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ นำมาบริการให้กับประชาชน ทั้งทางด้านอาชีพ สาธารณสุข การจัดหางาน บริการตัดผมฟรี การจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าชุมชน และอื่นๆอีกมายมาย โดยมีประชาชนมาร่วมรับบริการเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ ทางเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนหนังสือ และมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ยากจนและขาดแคลนอีกด้วย.หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# คุณวิทยา แช่หม่ง
# สถานีวิทยุกระจายเสียง แฮปปี้เวฟ เรดิโอ
FM 90.25 MHz. , FM 93.75 MHz. ,
FM 94.50 MHz. สุราษฎร์ธานี

%d bloggers like this: