พิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภค(ถุงยังชีพ)เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

(วันศุกร์ ที่10กรกฎาคม2563) เวลา 10.00 น. ณ.ลานธรรมวัดชิโนรสาราวรวิหาร บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภค(ถุงยังชีพ)เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด19)
โดยคุณประจักษ์-คุณละออ ตั้งคารวคุณ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)และดร.นาถนภา ทัตติยโชติ โดยมีท่านเจ้าอาวาสพระราชปัญญารังษีกล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนา ยถา สัพพี คุณประจักษ์-คุณละออ ตั้งคารวคุณ กล่าวให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้มารับถุงยังชีพจำนวน 500 ชุด จาก 3 ชุมชน ประกอบด้วยชุนชนใกล้เคียงวัดชิโนรสาราม มีชุมชนวัดครุฑ ชุมชนวัดอัมพวา พร้อมลงทะเบียนตรวจคัดกรอง สุขภาพ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากศูนย์วัดเจ้าอาม ซึ่งทางวัดได้ปฎิบัติตามมาตรการ และ คำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดมีสื่อมวนชนมาทำข่าวหลายสำนักบก.โชคชนะ/รายงาน

%d bloggers like this: