สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พันตำรวจเอกอาทิตย์ ซิ้มเจริญ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ เป็นประธานนำคณะข้าราชการตำรวจ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพันตำรวจเอกอาทิตย์ ซิ้มเจริญ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ เป็นประธาน เปิดกรวยดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ อ่านบทอาศิรวาทกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ขอน้อมใจสมัครสมานกตัญญุตา และเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ด้วยสำนึกในพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทุกๆด้าน ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญ ด้วยน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมล้น ด้วยพระเมตตากรุณา ก่อให้เกิดความร่มเย็นต่อประเทศชาติ และนำมาซึ่งความสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ พันตำรวจเอกอาทิตย์ ซิ้มเจริญ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ ร่วมกับข้าราชการตำรวจในสังกัด กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการตำรวจที่ดี ตามรอยพระยุคลบาท จะมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของชาติและประชาชน และเสริมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน โดยยึดมั่นในหลักธรรม และความถูกต้องตลอดไป


(สวงค์เที่ยงวัน)
น.ส.พ.เรื่องจริงผ่านเลนส์ออนไลน์
จ.สมุทรปราการ

%d bloggers like this: