มูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ มอบทุนการศึกษา ข้าวสารรวมเงิน 1 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เมื่อเวลา 10.00 น ณ สำนักงานมูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติไปเป็นประธานมอบทุนการศึกษาและ มอบ ข้าวสารอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน นักศึกษาสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดลพบุรี โดยมี นายสมโภชน์ ทำเสมอดี ประธานมูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์
กล่าวรายงานว่า มูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ เป็นองค์กรการกุศลภาคเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ที่จะให้สาธารณะภัย ทั้งอัคคีภัย อุทกภัย และวาตะภัย การบริจาคโลงศพ แก่ผู้ไร้ญาติ การจัดพิธีณาปณกิจศพ ไร้ญาติ ตลอดจนการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาส และให้การสนับสนุนกิจการต่างๆของทางราชการอยู่เป็นประจำ โดยเงินทุนที่นำมาดำเนินกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ได้รับการบริจาค ผู้มีจิตศรัทธาโดยทั่วไป
นอกจากที่กล่าวมาแล้ว มูลนิธิฯ ได้เล็งเห็น ความสำคัญการศึกษาจึงมีวัตถุประสงค์หลักของนักเรียนและเยาวชนที่มีความประพฤติดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน แต่ขัดสนทุนทรัพย์ ให้เป็นพลเมืองดีและกำลังสำหรับของชาติ ต่อไปในอนาคต โดยให้การสนับสนุนมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาในจังหวัดลพบุรี รวมทั้งได้มอบข้าวสารปรับสนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอีกเป็นจำนวนมากเป็นประจำทุกปี มีดังนี้ ระดับมหาวิทยาลัย 1 แห่งจำนวน 4 ทุนทุนละ 2,500 บาท ระดับอาชีวศึกษา 2 แห่ง จำนวน 12 ทุนทุนละ 2,000 บาท ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แห่งจำนวน 70 ทุนทุนละ 1,500 บาท
ระดับชั้นประถม 200 แห่งจำนวน 400 ทุนทุนละ 1,000 บาท โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี 4 แห่งจำนวน 8 ทุนทุนละ 1,000 บาท และโรงเรียนเทศบาล 4( ระดับชั้นมัธยมศึกษา) 1 แห่งจำนวน 2 ทุนทุนละ 1,500 บาท รวมจำนวนทุนการศึกษาที่มอบให้สถานศึกษา 222 แห่ง จำนวน 496 ทุน เป็นเงิน 550,000 บาท ห้าแสนห้าหมื่นบาท และมอบข้าวสารโครงการอาหารกลางวันจำนวน 204 โรงเรียน จำนวน 820 ถุง เป็นเงิน 615,000 บาท หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท รวมทั้ง 2 โครงการใช้งบประมาณเงินทั้งสิ้น 1,165,000 บาท หนึ่งล้านหนึ่งแสน หกเหมื่น ห้าพันบาท

สนอง แท่นสูงเนิน
ใจรัก วงศ์ใหญ่ : ผู้สื่อข่าวลพบุรี รายงาน

%d bloggers like this: