อบต.ขมิ้น ได้นำประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติตำบลขมิ้น จำนวน 18 คน เข้าร่วมการซักซ้อมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องมือ แบบบูรณาการ ประจำปี งปม.2563

30 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. อบต.ขมิ้น ได้นำประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติตำบลขมิ้น จำนวน 18 คน เข้าร่วมการซักซ้อมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องมือ แบบบูรณาการ ประจำปี งปม.2563 ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์ภูพาน อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ท่านนิพนธ์ บุญญามณี) เป็นประธานในพิธี

นายวิศรุต แก้วฝ่าย
นายก อบต.ขมิ้น

%d bloggers like this: