อุบลฯ ประชุมหารือ คณะกรรมการโรคติดต่อ เตรียมเปิดด่านพรมแดน

อุบลฯ ประชุมหารือ คณะกรรมการโรคติดต่อ เตรียมเปิดด่านพรมแดน
วันนี้ ( 30 ก.ค.63) ที่ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 28 /2563 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามสถานการณ์โรคติดต่อในระดับจังหวัด พร้อมหารือหน่วยงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ด่านศุลกากรเขมราฐ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานสาธารณสุข ในการเตรียมความพร้อมเปิดด่านพรมแดนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้จังหวัดจะได้รวบรวมข้อมูล เพื่อประสานประเทศเพื่อนบ้าน หารือถึงความพร้อมในการเปิดด่านพรมแดนระหว่าง สปป.ลาว และจังหวัดอุบลราชธานี ในส่วนของการจัดงานแสงดนตรี หรืองานคอนเสิร์ตอำเภอจะต้องมีการควบคุมดูแลและสร้างความเข้าใจ ให้กับประชาชน ด้วยคัดกรองการควบคุมตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และการรณรงค์การให้ประชาชนใส่หน้ากากเมื่อออกจากเคหสถาน หรือไปในสถานที่มีผู้ชุมนุมจำนวนมากกิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

%d bloggers like this: