เปิดแล้ว .. !! ตลาดเกษตรกรเปิดตามปกติ หลัง โควิด-19 คลี่คลาย

เปิดแล้ว .. !! ตลาดเกษตรกรเปิดตามปกติ หลัง โควิด-19 คลี่คลาย
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรกร ณ ตลาดเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบ ซึ่งในขณะนี้ตลาดเกษตรกรจังหวัดพิจิตรได้กลับมาเปิดขายตามปกติ หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต้องปิดการจำหน่ายสินค้ามากว่า 2 เดือนสำหรับตลาดเกษตรกร เปิดจำหน่ายสินค้าในทุกวันพฤหัสบดี มีสินค้าหลากหลายชนิดมาวางขาย ทั้งของสด ของแห้ง ขนม ผัก ผลไม้ รวมถึงผลผลิตทางการเกษตร สดๆจากไร่ ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง มาวางจำหน่ายพร้อมกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้ฝากถึงพ่อค้าแม่ค้า และเกษตรกร พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยสื่อโซเชียลต่างๆ ซึ่งจะทำให้ประชาชนในปัจจุบันเข้าถึงได้ง่าย และจะมีรายได้เพิ่มโดยไม่ต้องออกไปขายนอกพื้นที่ส.ปชส.พิจิตร
30-07-63
ติดตามสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดพิจิตร ที่เว็บไซต์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร
https://pr.prd.go.th/phichit/main.php?filename=index

%d bloggers like this: