“โครงการคืนคนดีสู่สังคม”

“โครงการคืนคนดีสู่สังคม”
ท่านพิษณุ ทิพย์รอด ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนนทบุรี (ประธานกต.ตร.จังหวัดนนทบุรี ภาคประชาชน) ได้จัด “โครงการคืนคนดีสู่สังคม”
เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ท่านพิษณุ ทิพย์รอด ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนนทบุรี (ประธานกต.ตร.จังหวัดนนทบุรี ภาคประชาชน) ได้จัด “โครงการคืนคนดีสู่สังคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีให้มีโอกาสได้ประกอบอาชีพที่เป็นหลักแหล่งและมีความมั่นคง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนกระทำผิดซ้ำ โดยได้ประสานร่วมมือกับเครือข่ายทางสังคม ในการจัดหาแหล่งงาน และอาชีพที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนแต่ละราย พร้อมกันนี้ ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆทั้งหมด
ได้รับประทานกันอย่างเอร็ดอร่อยหลังจากนั้นท่านดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การและคณะได้เข้าสำรวจพื้นที่ภายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี เพื่อจะสร้างสนามกีฬาฟุตซอล ให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานควบคุม และมอบอุปกรณ์กีฬา ดังนี้ ลูกฟุตซอล 15 ลูก ไม้เทเบิลเทนนิส 25 ไม้ เน็ตเทเบิลเทนนิส 3 ชุด ไม้แบดมินตัน 6 คู่ ลูกปิงปอง 10 กลุ่อง ลูกแบดมินตัน 6 หลอด และเปตอง 2 ชุด (12 ลูก)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: