ศบภ.มทบ.35 โดยร้อย.ชป.ม.2 พัน.7 จัด กำลังพลจิตอาสาภัยพิบัติ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน

เมื่อ 3 ส.ค.63 เวลา 08.00 น. ศบภ.มทบ.35 โดยร้อย.ชป.ม.2 พัน.7 จัด กำลังพลจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 1 ชป. (10 นาย) ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน ประชาชนผู้ได้รับความเสียหาย 70 หลังคาเรือน ณ บ.เด่นเหล็ก หมู่1 ต.เด่นเหล็ก อ.น้ำปาด จว.อ.ต. โดยการเคลื่อนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ออกจากบ้านเรือนที่ประสพภัย

Leave a Reply

%d bloggers like this: