กทม.ดูแลศาลาที่พักผู้โดยสาร – เพิ่มมาตรการความปลอดภัยโครงการปรับปรุง ซ.นาคนิวาส 48

กทม.ดูแลศาลาที่พักผู้โดยสาร – เพิ่มมาตรการความปลอดภัยโครงการปรับปรุง ซ.นาคนิวาส 48
นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวกรณี ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคพลังประชารัฐ ขอให้ กทม. เร่งตรวจสอบศาลาที่พักผู้โดยสาร โดยเฉพาะในพื้นที่เขตลาดพร้าวที่มีสภาพชำรุด รวมทั้งกวดขันผู้รับเหมาที่ปรับปรุงถนนซอยนาคนิวาส 48 แยก 18 เขตลาดพร้าว ล่าช้าว่า ที่ผ่านมาสำนักการจราจรและขนส่ง ได้จัดสร้างและปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ รวมถึงดูแลบำรุงรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ได้ขอจัดสรรงบประมาณปี 2563 เพิ่มเติม เพื่อจ้างเหมาซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีสภาพชำรุดแล้ว
นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตลาดพร้าว ได้ทำสัญญาว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาติกุลก่อสร้าง ดำเนินโครงการปรับปรุงซอยนาคนิวาส 48 จากถนนนาคนิวาสถึงสุดระยะที่กำหนด โดยเริ่มดำเนินการในวันที่ 7 กันยายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ขณะนี้ผู้รับจ้างมีหนังสือขอขยายอายุสัญญา ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวติดอุปสรรคงานระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ งานวางท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) งานวางท่อเมนน้ำประปาของการประปานครหลวง และเสาไฟฟ้าสาธารณะข้างทางที่เอนเอียงระหว่างการขุดวางท่อระบายน้ำภายในซอย อย่างไรก็ตาม สำนักงานเขตฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งเข้าดำเนินการเกรดปรับพื้นหินคลุก พร้อมบดอัดให้แน่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้ว นอกจากนั้น ยังได้จัดประชุมร่วมวางแผนงานและแก้ไขปัญหาระหว่างการก่อสร้าง ร่วมกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง และผู้รับจ้าง ทั้ง 3 หน่วยงาน โดยมีแผนดำเนินการลดและแก้ไขปัญหาการจราจรภายในซอยนาคนิวาส 48 แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงท้ายซอย ดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดใช้งานแล้ว ช่วงกลางซอย วางท่อระบายน้ำแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเทคอนกรีตผิวจราจร คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดใช้ทางได้ในวันที่ 30 กันยายน 2563 และช่วงปากซอย จะเริ่มดำเนินการวันที่ 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2563 และจะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อให้เปิดใช้ทางได้ทั้งซอยโดยเร็ว

Leave a Reply

%d bloggers like this: