นนทบุรี มูลนิธิต่อต้านการทุจริตจัดโครงการพัฒนาชุมชนและเยาวชนช่อสะอาด

นนทบุรี มูลนิธิต่อต้านการทุจริตจัดโครงการพัฒนาชุมชนและเยาวชนช่อสะอาด
วันที่ 7 ส.ค.63 ที่สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 63 คณะสมาชิกวุฒิสภาร่วมกับ มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต และเทศบาลนครนนทบุรี ร่วมจัดกิจกรรมพิเศษเฉลิมพระเกียรติแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่รัฐ สามารถใช้เวทีเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระบบฐานราก ให้เกิดความตระหนักและรับผิดชอบต่อประเทศและสังคม ให้นำไปสู่สังคมสุจริต โดยจัดทำหมู่บ้านช่อสะอาด ตำบลช่อสะอาด และขยายไปสู่อำเภอช่อสะอาด เพื่อให้สร้างเครือข่ายระหว่างเยาวชน ผู้นำชุมชนและส่วนราชการในพื้นที่
โดยกิจกรรมเริ่มด้วยการถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมี นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภาแลบะประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา เป็นประธานพิธีเปิด และนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ประธาน กต.ตร.จว.นนทบุรี (ภาคประชาชน)และที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการการจัดกิจกรรมฯ หน่วยงานข้าราชการที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีดังกล่าว
สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วยกิจกรรม “นครนนท์ชุมชนคนสุขภาพดี ประจำปี 2563” ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ห่างไกลโรคภัย ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิเช่น กิจกรรมตรวจสุขภาพ-เจาะเลือด-เอ็กซเรย์-อัลตราซาวด์-ตรวจสายตา, ตรวจสุขภาพแพทย์แผนไทย, ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่, และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์เลี้ยงและในโอกาสมหามงคลนี้ ทาง นครนนท์ ยังได้ร่วมกับ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทัน ตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อ “ทำฟันฟรี” ให้ประชาชนมีช่องปากที่แข็งแรง และยังมอบ “อาหารพระราชทาน” เพื่อผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบการเคี้ยวและกลืน ซึ่งรวมถึงผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก
กิจกรรม “พัฒนาชุมชนและเยาวชนช่อสะอาด รักษ์ประชาธิปไตย” นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัด
จากนั้นได้จัดประชุมร่วมกันระหว่าง สมาชิกรัฐสภา ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และคณะผู้บริหารเทศบาลนครนนทบุรี ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนายกระดับหมู่บ้านช่อสะอาด” , การเสวนาเรื่อง “การพัฒนาชุมชนและเยาวชนช่อสะอาดรักษ์ประชาธิปไตย” พร้อมการบรรยายพิเศษเพื่อปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต-ต่อต้านการทุจริต-รักษ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้แก่ประชาชนและเยาวชนจำนวนกว่า 300 คนสาโรจน์ สว่างศรี/ นนทบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: