มูลนิธิอุบลฯ วางศิลาฤกษ์พระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2563 ณ บริเวณด้านข้างศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถร เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ การดำเนินการก่อสร้างพระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมเธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ดังกล่าว โดยมีพลโทอรรถ สิงหัษฐิต ประธานมูลนิธิอุบลราชธานีอนุสาวรีย์คนดีศรีวนาลัย พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษามูลนิธิฯ ข้าราชการ รเทศบาลนครอุบลราชธานี ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมก่อสร้างพระอนุสาวรีย์ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้นำความเจริญก้าวหน้ามาสู่เมืองอุบลราชธานี ตั้งแต่สมัยที่พลตรีพระเจ้าบรมเธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ประทับที่เมืองอุบลราชธานี ในตำแหน่ง ข้าหลวงต่างพระองค์รัชกาลที่ 5 สำเร็จราชการหัวเมืองลาวกาว โดยพระองค์ท่าน ได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณในตำแหน่งอยู่เป็นเวลานานถึง 17 ปี

สำหรับการดำเนินการก่อสร้างพระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมเธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ณ บริเวณด้านข้างศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นที่ดินของพระองค์ท่านและพระญาติได้มอบให้กับประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ไว้ใช้ประโยชน์ก่อนที่จะทรงย้ายเข้าไปดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงวังในพระราชวังสวนดุสิตกรุงเทพมหานคร
จากนั้นสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นประธานพิธีมอบรถพยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาล 18 แห่ง มอบเรือท้องแบน 4 ลำ ให้กับมูลนิธิศิษย์พระจี้กงอุบลราชธานี และรถรับส่งนักเรียน จำนวน 6 คัน ให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร จากคุณบิณฑ์ บันลือฤทธิ์ (Save ubon 2019) มูลนิธิร่วมกตัญญู

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: