นครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครพนม ปิดประกาศที่ดินสาธารณะประโยชน์ริมฝั่งแม่น้ำโขง มอบเป็นของขวัญแก่ชาวนครพนม ก่อนย้ายไปรับตำแหน่งพ่อเมืองอุดรฯ

นครพนม
นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครพนม ปิดประกาศที่ดินสาธารณะประโยชน์ริมฝั่งแม่น้ำโขง มอบเป็นของขวัญแก่ชาวนครพนม ก่อนย้ายไปรับตำแหน่งพ่อเมืองอุดรฯ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณริมแม่น้ำโขงด้านหลังโรงแรมฟอร์จูน วิวโขงฯ ทางลงถนนสรรค์ชายโขง หน้าวัดพระอินทร์แปลง ถนนสุนทรวิจิตร เขตเทศบาลเมืองนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำเจ้าพนักงานสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม ปกครองอำเภอเมืองนครพนม ปิดประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม “เรื่องออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง กระทรวงมหาดไทย (แปลงที่สาธารณประโยชน์ริมแม่น้ำโขง) โดยเจ้าพนักงานได้ทำการรังวัดที่ดินบริเวณดังกล่าว เพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฯ โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการคุ้มครองรักษาให้เป็นสมบัติของชาวนครพนม จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกัน ถ้าผู้ใดจะคัดค้านประการใดให้ยื่นคำขอคัดค้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563”
ซึ่งหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง รายกระทรวงมหาดไทย (ที่สาธารณประโยชน์ริมแม่น้ำโขง) มีเนื้อที่ 90 ไร่ 1 งาน 56.6 ตารางวา ติดริมฝั่งแม่น้ำโขง ที่มีทัศนียภาพสวยงามและราคาแพง ที่ดินสาธารณประโยชน์แห่งนี้เริ่มต้นจากบริเวณด้านหลังโรงแรมฟอร์จูน วิวโขงฯ ตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำโขงไปจนถึงในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างอำเภอเมืองนครพนม เทศบาลเมืองนครพนม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม
สำหรับที่ดินที่ออกเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ เกิดจากการทับถมของตะกอนดินในแม่น้ำโขงจนกลายเป็นแผ่นดินผืนใหญ่ ทอดยาวไปจนถึงตำบลท่าค้อประมาณ 10 กม. ถ้าทางรัฐไม่ดำเนินการใดๆ ก็จะมีเอกชนบุกรุกเข้าไปจับจองเป็นของตัวเอง แล้วยื่นขอเอกสารสิทธิ์ จึงของบประมาณมาสร้างเป็นทางไบค์เลน และเป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชน ส่วนทางโรงแรมจะปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาพัก สามารถกระทำได้แต่ต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน ห้ามยึดเป็นพื้นที่ของตนหรือกีดกันประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์
หลังมีประกาศอย่างเป็นทางการ ปรากฏว่ามีเอกชนอย่างน้อย 2 ราย ยื่นหนังสือคัดค้าน อ้างว่าการออกหนังสือสำคัญนี้ไปทับที่ดินของตน เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบหลักเขตโฉนด พบเอกชนทั้งสองรายที่คัดค้านเป็นผู้บุกรุกที่ดินเสียเอง จึงแจ้งความดำเนินคดีทางอาญา
โดยนายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครพนม เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ต้องการมอบพื้นที่นี้เป็นของขวัญแก่ชาวจังหวัดนครพนม ก่อนที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 1 ตุลาคม นี้


เทพพนม รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: